submit


Малпасько, мар тыныд кулэ, медаз малпа, отчы мынэ, кытчы мынэмед потэ вал тонэ, кинлы тон кулэ луод. Тон одӥг улонам но одӥг гинэ шанс малы ке шуоно ваньзэ лэсьтыны

About